Νοσηλευτές (άντρες)

Ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη ζητεί άντρες Νοσηλευτές. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.


Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Παροχές

Μισθός
Ασφάλιση

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.